LUIS ZAPATA pásztor leveléből, a gyülekezetnek (2011. július 12.)

Meg akarok osztani egy gondolatot az Igéből, hogy továbbítsátok azt a Gyülekezetnek:    Máté 6:25-34:

"Ezért mondom nektek:  ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál?  Nézzétek meg az égi madarakat:  nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk?  Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is?  Mit aggódtok a ruházatért is?  Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek:  nem fáradoznak és nem fonnak,  de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül  akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?"

"Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok:  Mit együnk? - vagy:  Mit igyunk? - vagy:  Mit öltsünk magunkra?   Mindezt a pogányok kérdezgetik:   a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre.  De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.

Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért:   elég minden napnak a maga baja."

 

... A hegyi beszédben megtaláljuk a legrendkívülibb üzenetet, amely Jézustól feljegyeztethetett, hogy mindazok, akik elhatároztuk, hogy követjük őket, amint fel lett fedve annak a veszélye, hogy a földi dolgokra törekszünk, Jézus visszatér eme üzenet központi témájára, ami "A kiváltság, hogy Isten gyermekei lehetünk", a mondat: Ezért mondom nektek -- hív minket, hogy megpihenjünk egy igazságban: "Ő vigyáz ránk"... ez az evangélium egyik igazsága, amelyet Isten gyermekeiként magunkévá kell tennünk, hogy nyugodtan járjunk szolgálatának kiváltságában, ebben a szenvedéssel teli világban, de megvan nekünk ígérete, JÉZUS már legyőzte a világot... És később egy mindennapokból vett illusztrációr használ, hogy megvilágítsa ezt az igazságot 26. vers: ..    

"Nézzétek meg az égi madarakat:  nem vetnek, nem is aratnak, csürbe sem takarnak, és Mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk?”   Gondoljunk

egy pillanatra az ég madaraira:  Mit tesznek, mikor még fel sem virradt az új nap?

 Szomorúak, mert rossz volt az éjszakájuk? NEM! Aggódnak a hideg vagy a meleg miatt? NEM! Keserűek, mert felment a búza [ára]? NEM! Vagy mert nem találnak élelmet fiókáiknak? NEM! Mi az első dolog, amit tesznek, mikor még fel sem keltek? ÉNEKELNEK!!! DICSŐÍTIK A TEREMTŐT!!! És miután énekeltek, megörvendeztetve az egész környezetüket, BIZALOMMAL távoznak fészkükből... tudják, hogy valahol ott lesz a Mennyei Atya gondoskodása... EZ NEM EGY SZÉPSÉGES TANÍTÁS SZÁMUNKRA? Nem kellene utánoznunk e kismadarakat? Fészkükben nincs fagyasztó, hűtő, nincs bevásárlóközpontjuk, mindennap visszatérnek napirendjükhöz azzal a biztonsággal, hogy ISTEN gondoskodni fog róluk... Mindennap ugyanazzal a hangos ünnepléssel ébrednek, mintegy ezt mondva: KÖSZÖNÖM, URAM, AZ ÚJ NAPOT... TUDJUK, HOGY MA IS GONDOSKODÁSUNK LESZEL... DICSŐSÉG JÉZUS NEVÉNEK... Először MEGKÖSZÖNIK... Később az Atyában bízva távoznak... Milyen jó lenne, ha már ma elkezdenénk így élni... bízva abban, hogy JÉZUS, mi értékesebbek vagyunk SZÁMODRA mint mindezek a drága kismadarak... Ezzel az egyszerű illusztrációval Jézus azt akarja mondani nekünk: GYERMEKEK, NINCS ÉRTELME SZORONGANI, KÉTSÉGBEESNI, BÚSULNI, még az élet legrosszabb pillanataiban sem, mert ÉN MEGÍGÉRTEM NEKTEK, HOGY VELETEK LESZEK ÉLETETEK MINDEN NAPJÁN... Hozzáállásunk logikus és érthető lenne, ha nem lenne egy oly jó Istenünk... NEM ÉRÜNK MI TÖBBET, MINT AZ ÖSSZES MADÁR??? Ha Ő szereti mindezeket a kismadarakat, sokkal inkább így lesz velünk... Akkor, a nehéz pillanatokban, a megpróbáltatás közepén, amikor úgy tűnik, hogy minden rossz... BÍZZUNK ISTEN SZERETETÉBEN... NE KÉTELKEDJÜNK TÖBBET... Ez az Atyánkban való Hit hiánya, és ő azt mondja, hogy hit nélkül nem lehet Neki tetszőnek lenni... Én felhívlak Titeket, hogy MÁTÓL, minden reggel, mint a madarak, felkeléskor az első amit tennünk kell, az, DICSŐÍTENI ŐT... IMÁDNI ŐT... ez megmozdítja ISTEN szívét, és be fog teljesedni az Ige... Először Isten Királyságában keressünk, az Ő elismerését, az Ő Dicsőítését, az Ő imádatát, és Minden gondoskodás jönni fog ezen felül... EZ AZ ÉN FELHÍVÁSOM ARGENTÍNÁBÓL,  ÉS   SZERETNÉLEK EMLÉKEZTETNI, HOGY SZERETLEK TITEKET TELJES SZÍVEMBŐL...

 

ISTEN ÁLDJON ÉS ŐRIZZEN MEG BENNETEKET  MINDIG...

 

Luis Zapata pásztor